Basert på en stor studie fra 2019 påstår den norske avisen VG at det "avsløres" urovekkende funn om de som drikker lettbrus. Forskning.no er minst like "gode" - folk som drikker lettbrus lever kortere.

Tabloide overskrifter fortjener et kritisk lys.

Jaget etter klikk og annonsekroner bør ikke være ledende for journalistikken.

Død over lettbrus?

451.000 personer med snittalder på 50 år ble fulgt i en 16 års periode. Studien undersøkte dødelighet uansett årsak, blant brusdrikkere. Ved studiens oppstart fylte alle ut et spørreskjema for å kartlegge livsstil og levevaner, blant annet knyttet til brus.

Forskerne sammenlignet forskjellen mellom det å drikke maks et glass sukker- eller sukkerfri brus i løpet av en måned med å drikke 2 glass eller mer. Funnene førte kjapt til store tabloide overskrifter verden over.

  • De som drakk 2+ glass brus hadde 8 % større sannsynlighet for å leve kortere.
  • De som drakk 2+ glass med sukkerfri brus hadde 26 % større sannsynlighet for å leve kortere

Minst risiko med litt brus!

  • Av de 43 % som døde av kreft fant forskerne ingen sammenheng mellom sukker- og sukkerfri brus.
  • Av de 21 % som døde av hjertesykdom så forskerne en sammenheng mellom de som enten drakk både sukker- og sukkerfri brus eller bare sukkerfri brus.
  • Av de 2,9 % som døde av fordøyelsessykdom fant forskerne ingen sammenheng med sukkerfri brus, men en link til de som drakk brus med sukker.

Det store paradokset i funnene var at de som drakk litt brus med sukker hadde minst risiko (!)

Hva skal du egentlig tro?

En observasjonsstudie ser kun på sammenhenger.

Det kan være flere årsaker til funnene. Noen av de mest åpenbare svakhetene er

  • Deltagerne fylte kun ut spørreskjema ved oppstart. Mye skjer i løpet av 16 år.
  • Studien tok ikke høyde for kjente faktorer som etnisitet, sosioøkonomisk status og inntekt.

Noen blir alkoholikere på 16 år. Noen blir vegetarianere, andre slutter å røyke eller går personlig konkurs. Et betimelig spørsmål er også om de som drikker lettbrus generelt er mer usunne.

Det er ikke usannsynlig at de som drikker lettbrus tenker at "nå som jeg har valgt sukkerfri brus kan jeg spise hamburgeren min med litt bedre samvittighet".

Det er ikke alltid studier som ser på sammenhenger gir et riktig bilde. En undersøkelse fra 2014 så nærmere på sjokoladeinntak og mengde kroppsfett.

Deltagerne som spiste mest sjokolade var de slankeste. At det er sjokoladen som er årsaken er utenkelig.

I en e-post til tidsskriftet American Journal of Managed Care nyanseres funnene av Neil Murphy, en av forskerne bak studien.

Vi har ingen hypotese for det vi observerte. Det er mulig resultatet er falskt. Det kreves nå ytterligere epidemiologiske eksperimentelle studier for å undersøke sammenhengen nærmere

Mine tanker

To observasjonsstudier publisert tidligere i 2019 peker i samme retning (studie 1, studie 2).

Men før man har en a) plausibel forklaring eller b) har studier som ser på kausalitet (årsak-virkning), kan man ikke bruke undersøkelsene for å påstå at det er lettbrusen som fører til at folk som drikker lettbrus lever kortere. Det kan være flere andre årsaker til sammenhengen.

Det er likevel slik at anbefalingen om å drikke vann fortsatt står seg som den beste.