Forventet lesetid: 3-6 minutter.

De nedenstående betingelser gjelder for salg av tjenester fra ElitePT AS (www.elitept.no) til forbruker. Det er viktig at du leser nøye gjennom disse, og skulle det være noe du ikke forstår, så send oss en e-post, og spør.

Betingelsene er utarbeidet med bakgrunn i Forbrukerombudets veileder og retningslinjer for salgsbetingelser (se PDF-dokument) og Forbrukerrådets veileder til opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og utenom faste forretningslokaler (Se PDF-dokument).

Betingelsene utgjør sammen med bestillingen din, avtalegrunnlaget for kjøpet. Er du under 18 år kan du gjøre en bestilling hvor du betaler med kort, men ikke med faktura eller delbetaling. Vi ønsker likevel at du innhenter skriftlig samtykke fra en av foreldrene dine. Dette kan sendes som vedlegg på e-post til oss.

Har du spørsmål til betingelsene? Ta gjerne kontakt på ovenstående e-post eller ring oss mandag til fredag mellom 10.30-15.00 på telefon +47 976 46 454.

Forbrukerkjøp er regulert i Forbrukerkjøpsloven, Angrerettsloven og E-handelsloven.

1. Definisjon av parter

Selger er ElitePT AS - Stabells vei 9B, 7021 Trondheim.

I det følgende vil selger omtales som vi, oss eller ElitePT.no. Foretaksnummer er 914.083.168. ElitePT kan kontaktes enten direkte per e-post eller på telefon.nr +4797646454 mandag til fredag mellom 10.30 og 15.00.

Kjøper er den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen (kundeskjemaet som du må fylle ut når du bestiller en tjeneste hos oss). Kjøper vil i det følgende omtales som du, deg, din eller ditt.

Disse salgsbetingelsene er også tilgjengelig i profilen din under "innstillinger" (se bilde) og kan når som helst  fås ved henvendelse per e-post og post.

2. Bestilling og avtaleprosess

Bestillingen er bindende i det den registreres på vår server. Likeså er vi også bundet av bestillingen din. Vi vil påbegynne arbeidet med bestillingen din omgående. Hvis du ønsker å angre kjøpet, er det viktig at dette gjøres snarest mulig og senest før vi har påbegynt arbeidet med bestillingen.

Bestillingen din ansees som en enkeltstående tjeneste og leveres innenfor et konkret tidsrom, nærmere bestemt 4 uker fram i tid fra du har mottatt bestillingen din. Bestillingen leveres i sin helhet på vår web-applikasjon som du vil ha tilgang til samtidig som du bestiller.

Når produktet/tjenesten er klargjort i systemet vårt vil du bli gjort oppmerksom på dette via e-post og en melding via web-applikasjonen  og det vil ligge tilgjengelig for din bruker på kunde.elitept.no. Forklaring til bruk av web-applikasjonen får du tilsendt.

Ved bestillinger av digitalt innhold innenfor et tidsbegrenset tidsrom er bestemmelsene om angrerett annerledes enn det du kanskje er vant til. Vi ber deg derfor lese gjennom punkt 8 nøye før du bestiller.

3. Opplysninger funnet på Elitept.no

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen din dersom vi ikke har kapasitet til å ta deg inn som kunde. Du vil da få et tilbud om å bli satt på venteliste.

4. Priser og all informasjon om abonnement

Totalprisen for bestillingen din vil tydelig fremgå før du betaler. Hvis du betaler med faktura eller delbetaling vil du få vite den nøyaktige kostnaden før du bestiller. Alle priser er inkludert alle utgifter og kostnader forbundet med bestillingen.

Merk at alle pakker selges som abonnement, og som løper til du selv kansellerer abonnementet i web-appen. Ingen av pakkene vi selger har bindingstid og du kan når som helst kansellere abonnementet innenfor den perioden abonnementet dekker (altså før neste trekk). Dette vil ikke påvirke perioden du allerede har betalt for.

Har du av ulike årsaker pause fra abonnementet (og uker til gode) vil du ved oppstart igjen få aktivert abonnementet og det vil fortsette å løpe til neste gang du nedgraderer/avslutter. Merk at ukene du har til gode som utgangspunkt ikke kan overdras til andre; være seg nye eller eksisterende kunde.

Ved utsettelse til en bestemt dato må kunden selv ta kontakt for å aktivere abonnementet (siden det er midlertidig avsluttet). Hvis ikke kunden gjør det, så vil resterende periode annulleres eller likevel løpe uten at selve brukerkontoen er åpnet. Kunde må derfor ta kontakt per e-post før oppstart, for å unngå at abonnementet løper og kunden blir trukket for ny periode.

Har du bedt om utsatt oppstart, er det viktig at dette avklares med oss (post@elitept.no). Du kan utsette oppstarten etter avtale i inntil 3 måneder. Når du er klar for å starte opp, tar du kontakt med post@elitept.no for å gjøre avtale.

Alle pakker og produkter selges til oss som abonnementer som løper til den sies opp av kunden.

Gjeldende priser for abonnementene fremgår i informasjonen du får opp når du trykker på knappen "vis info og kjøp her".

Pr 01.01.2021 gjelder følgende abonnementspriser (det du betaler etter den første perioden som er inkludert).

  • Pakker som inkluderer oppfølging: "abonnement med oppfølging". 1890.- pr 4 uker etter periode som er inkludert i den første betalingen, til abonnementet sies opp av kunden.
  • Pakker som ikke inkluderer oppfølging: "abonnement uten oppfølging" :99.- pr 4 uke til abonnementet sies opp av kunden.
  • Nedgradering fra pakke med oppfølging til uten oppfølging: 99.- pr 4 uke, til abonnementet sies opp av kunden.

Det tas forbehold om feilprising. Vi vil da enten refundere deg beløpet som er trukket for mye, eller trekke deg for et beløp som tilsvarer abonnementet du har (1890.- for oppfølging eller 99.- uten oppfølging).

Hvis du betaler med kort og vi ikke klarer å belaste kortet ved ny abonnementsperiode vil det tilkomme faktura i posten.

Avslutte abonnement:

Du er selv ansvarlig for å følge med på trekket ditt og påse at du nedgraderer eller avslutter til riktig tid. Vi refunderer ikke beløp som allerede er trukket.

Det er ikke treneren/coachen sitt ansvar å nedgradere/avslutte. Denne lenken beskriver hvordan du gjør det.

Trenger du hjelp/ikke får det til, eller sender oppsigelsen skriftlig, må du varsle oss eller den være mottatt, minst 6 virkedager (mandag-lørdag) før neste trekk via e-post post@elitept.no.

Har du glemt brukernavn og passord?

Ta kontakt med oss på post@elitept.no så ordner vi dette. Husker du brukernavn men har glemt passord, kan du trykke på "glemt passord" og du vil få e-post med mulighet til å nullstille. Om du ikke får e-post, sjekk søppelpost-kurven.

Vunnet konkurranse i sosiale medier

Har du vunnet en konkurranse (herunder også kalt Give-Away) vil du gå over til et løpende abonnement etter at den perioden du har vunnet er ferdig.

5. Betaling

Betaling gjennomføres etter valgt betalingsløsning, henholdsvis betalingskort, faktura eller delbetaling. Som forhandler (juridisk eier) er vi ansvarlig for alle transaksjoner som gjøres gjennom løsningen vår. Eventuelle kredittkortopplysninger vil fylles inn i en sikker nettportal som leveres av en tredjepart. Informasjonen er helkryptert.

Øvrige betalingsbetingelser kan også tilkomme for betaling som gjennomføres med avbetaling.

Informasjon for Svea WebPay Faktura:
Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Finans NUF. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger.

Samtlige faktura er overdratt til Svea Finans NUF sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Finans NUF. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Informasjon for Svea WebPay Delbetaling:
Gjennom vårt samarbeid med Svea Finans NUF kan du tegne en kontokredittavtale og dermed delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.

For å betale med delbetaling må du angi ditt personnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for delbetaling er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger.

Betaling og utgifter i forbindelse med faktura og delbetaling vil fremkomme før du går videre og betaler.

Har du spørsmål i etterkant av å ha betalt med faktura eller delbetaling, kan du ringe SVEA direkte på tlf. 73 93 06 70 for mer informasjon. Allmenne vilkår finner du her

Standardisert europeisk opplysninger om forbrukerkreditt finner du her

Ved bestilling av en tjeneste vil du få en elektronisk ordrebekreftelse pr e-post og i samtale-vinduet på profilen din på nettsiden vår. Vi anbefaler at du skriver den ut, slik at du har den lett tilgjengelig.

6. Levering av tjenestene/produktene

Normal leveringstid på produktene vi tilbyr er 1 til 5 dager. Ved avvik vil dette varsles per e-post og/eller via meldingssystemet som brukes internt i kommunikasjonen mellom oss og deg.

Normalt vil vi påbegynne arbeidet med bestillingen din allerede samme dag som du bestiller, så fremt bestillingen gjøres i tidsrommet 07.00 - 19.00. Dette gjelder 7 dager i uken, foruten julaften, 2. juledag, Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag og 17. mai). Disse dagene vil det heller ikke blitt evaluering for de med oppfølging. Evalueringene kan da bli forskjøvet med en uke, såfremt ikke annen avtale gjøres med coach.

I den grad det går over 5 dager uten at du hører fra oss, kan du gjerne sende oss en e-post på post@elitept.no og purre.

Ved bestilling forventes det at du kan starte opp med en gang, så lenge ikke noe annet er avtalt på forhånd. Ved oppstart senere, må du si fra før oppstart før start og oppsettet er ferdigstilt.

Du kan ikke vente lengre enn 14 dager før du begynner, så fremt ikke annet er avtalt. Tiden begynner å løpe fra oppsettet er fullført. Etter dette frasier du deg retten til bli fulgt opp av en av våre personlig trenere. Det digitale innholdet; som treningsprogram, kostholdsplan og eventuelle e-boker tilhører deg og kan bli sendt til deg per e-post om det er ønskelig.

Du er selv ansvarlig for å fylle ut kundeskjemaet ditt. Gjør du ikke dette innen 14 dager vil vi sette opp en enkel kostholdsplan og treningsprogram deg som du vil få mulighet til å få redigert 1 - en - gang. Du må fortsatt nedgradere/avslutte abonnementet ditt, hvis ikke løper det videre.

Ved dokumentert sykdom eller skade vil du kunne fryse abonnementsperiode du allerede har betalt for i inntil 3 måneder, om ikke annet er avtalt med oss. Det forventes at man ved lengre tids sykdom kan dokumentere dette, hvis ikke ansees perioden du har tilgode som utløpt.

Ved ferieavvikling, sykdom, avsluttet arbeidsforhold eller uforutsette hendelser hos din coach vil du bli flyttet over til en annen coach.

7. Kundedata

Informasjonen som fremkommer via kundeskjemaet du fyller inn og øvrig informasjon som måtte komme fram vil ikke under noen omstendighet bli delt med tredjepart.

All informasjon om deg vil bli oppbevart ifølge norsk lov. Ønsker du denne slettet i etterkant av avslutning av abonnement, så send oss en e-post så gjør vi dette for deg.

8. Angrerett (Viktig!)

Salg av kosthold og/eller treningsprogram defineres av Angrerettloven som fjernsalg (se punkt 3.2 i den praktiske veilederen fra Forbrukerrådet linket til helt øverst i betingelsene).

Tjenestene vi tilbyr faller innunder punkt 5, side 10, i veilederen. I punkt 5, s. 10 i veilederen nevnes det at angreretten bortfaller når leveringen har startet med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke. Forbrukeren må erkjenne at angreretten går tapt når avtalen er oppfylt.

Ved å huke av for å ha lest disse salgsbetingelsene har du gitt ditt uttrykkelige forhåndssamtykke til at vi kan begynne arbeidet med bestillingen din og at du samtidig erkjenner at angreretten har gått tapt.

På side 10 i samme veileder anbefaler vi at du spesielt gjør deg kjent med punktet om fullførte tjenester og digitalt innhold. Her beskrives det nærmere om hvorfor og hvordan angreretten bortfaller.

Det du bestiller er et digitalt innhold som kan lastes ned og er tilgjengelig via vår web-applikasjon. Dette vil i seg selv bety at angreretten avskjæres allerede når leveringen av det digitale innholdet påbegynnes (se side 13 i veilederen).

Et kjøp av våre produkter/tjenester innebærer at vi umiddelbart etter registrert betaling begynner arbeidet med ditt personlige oppsett.

Ønsker du å angre må det gjøres per e-post post@elitept.no før vi har påbegynt oppsettet ditt.

Er du uenig med oss og vi sammen ikke kommer fram til en felles løsning, anbefaler vi at du kontakter Forbrukerrådet.no og/eller Forbrukertilsynet og tar saken videre. De vil ta kontakt med oss for en redegjørelse, før de foreslår en løsning.

I forbrukerrådets praktiske veileder vil du også ha alle aktuelle bestemmelser lett tilgjengelig på høyre side av hvert dokument-ark, blant annet den loven og de paragrafer (§) som gjelder.

Er du usikker på hva dette innebærer for deg? Ikke nøl med å ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne med å henvise deg til rett instans.

9. Priser og levering

Som nevnt ovenfor vil totalsummen på kjøpet fremkomme før bestilling gjennomføres. Prisene kan derimot være i forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av kostnader relatert til produktutvikling. Vi vil varsle om dette på forhånd.

Alle leveringstider må ansees som veiledende. Eventuelle prisendringer vil uansett ikke ha tilbakevirkende kraft og du vil forholde deg til den prisen som oppgis ved betalingstidspunkt.

10. Kundens plikter

Som kunde som er registrert hos oss; ElitePT AS er du ansvarlig for betaling av de tjeneste ElitePT AS tilbyr. Dette ansvaret omfatter også ikke å la andre bruke vårt system eller dele det digitale innholdet du har tilgang til, med andre.

Det er ikke under noen omstendighet lov til å videreformidle de dokumentene som du får tilgang til og de må ansees personlige. Dette gjelder også dokumenter du vil få tilgang til gjennom eventuell medlemsgruppe. Det er følgelig heller ikke lov å ta skjermbilder av treningsprogram og kostholdsplan å dele med andre uten at du har fått eksplisitt samtykke fra ElitePT AS.

Det er heller ikke lov å overdra abonnementet sitt til andre og kjøpet er direkte knyttet til deg og din profil.

11. Ekstraordinære hendelser

Det tas forbehold om at ekstraordinære hendelser, herunder Force Majeur kan forhindre oss i å levere tjenestene og produktene til avtalt tid.

12. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår de omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Trondheim Tingrett som verneting.

Kontaktinformasjon

ElitePT AS. Org. Nr 914.083.168
Adresse: Stabells vei 9B
7021 Trondheim

Kundeservice/kontakt: post@elitept.no

Sist oppdatert og revidert 01.01.21.