Maten på McDonalds og Burgerking har sannsynligvis fått et litt ufortjent "versting-stempel" hos mange.

En BicMac inneholder riktignok 500 kcal (1), en Whopper Cheese 693 kcal (2), men det er relativt lite sammenlignet med en middag på en restaurant.

I mange tilfeller er den mye verre. Det er et problem når vi vet at stadig flere av oss spiser på restaurant og vi gjør det også oftere

Kanskje burde man opplyst folk om kaloriinnholdet på menyen?

Kaloriinnhold vil sjokkere

Det er gjort en rekke studier som har sett nærmere på hvor mye et gjennomsnittlig måltid på restaurant inneholder. Dette er også sammenlignet med et typisk måltid i en fastfood-restaurant.

En studie fra 2016 visste at et typisk middagsmåltid på en amerikansk restaurant inneholdt 1205 kcal (3). Forskerne la til grunn et et middagsmåltid burde inneholde maks 570 kcal.

92 % av måltidene som ble undersøkt inneholdt mer (!).

Amerikansk, kinesisk og italienske middager ble inkludert. Verst var den italienske med 1495 kcal i snitt.

En større studie som ble publisert i 2018 (4) inkluderte ikke bare USA, men også Brasil, Kina, Finland, Ghana og India.

Funnene viser at USA absolutt ikke er noen utpreget versting, men at foruten Kina, så er kaloriinnholdet omtrent like høyt. Her ble 223 måltider fra 111 tilfeldig utvalgte restauranter og fastfood-restauranter undersøkt.

Funnene er for øvrig omtrent de samme som tidligere undersøkelser fra 2010, 2011 og 2013 (5-7). Omregnet har et måltid på en fastfood-restaurant faktisk 33 % færre kalorier. Det er kanskje overraskende for noen.

Det er ingen grunn til å tro at vi er noe bedre i Norge.

Hvordan forholde seg til dette?

Det første jeg tenker er at du må være klar over at et måltid på en restaurant fort kan inneholde over 60 % av dagsbehovet ditt, hvis du veier rundt 65 kg og vil vedlikeholde vekten. Følger du en diett på 1600 kcal og ønsker å gå ned er det snakk om 75 % (!).

Det er noe variasjon i kaloriinnholdet. Det er logisk nok forskjell på en cæsar-salat og en fet entrecote. For å trekke ut noen praktiske implikasjoner basert på alle studiene, vil jeg foreslå følgende;

 1. Salat med kjøtt uten dressing: 500 kcal
 2. Salat og kjøtt med dressing: 600 kcal
 3. Middag med fettrikt kjøtt eller fet fisk: 1200 kcal
 4. Middag med fettrikt kjøtt eller fet fisk med alt unntatt potet: 1500 kcal

Dette er veldig grove estimater, slik at det finnes selvsagt unntak - men dette kan være et godt utgangspunkt

Har du en plan på f.eks. 1600 kcal, spiser 4 måltider à 400 kcal, så må du fort ta utgangspunkt i at 3 av måltidene inntas ved et "bedre måltid på restaurant". Spesielt om du inntar vin eller øl i tillegg.

Referanser

 1. https://www.mcdonalds.com/no/nb-no/meny/nutrition-calculator.html
 2. https://www.burgerking.no/services/pdf/download/nutrition
 3. Urban LE, Weber JL, Heyman MB, et al. Energy Contents of Frequently Ordered Restaurant Meals and Comparison with Human Energy Requirements and U.S. Department of Agriculture Database Information: A Multisite Randomized Study. J Acad Nutr Diet. 2016
 4. Roberts SB, Das SK, Suen VMM, et al. Measured energy content of frequently purchased restaurant meals: multi-country cross sectional study. BMJ. 2018
 5. Urban LE, Dallal GE, Robinson LM, Ausman LM, Saltzman E, Roberts SB. The accuracy of stated energy contents of reduced-energy, commercially prepared foods. J Am Diet Assoc. 2010
 6. Urban LE, McCrory MA, Dallal GE, Das SK, Saltzman E, Weber JL, Roberts SB. Accuracy of stated energy contents of restaurant foods. JAMA. 2011 Jul 20;306(3):287-93. doi: 10.1001/jama.2011.993. Erratum in: JAMA. 2011 sep
 7. Urban LE, Lichtenstein AH, Gary CE, et al. The energy content of restaurant foods without stated calorie information. JAMA Intern Med. 2013