Glem puls- og smartklokken. De overestimerer stort sett hvor mange kalorier du har forbrukt.

En typisk konsekvens er at du tror at du har forbrent 2500 kcal i løpet av en dag, spiser 2000 kcal men ser at man ikke går ned i vekt.

Så, hvor mye forbrenner du?

Kaloriforbruk ved 30 min aktivitet

Rask gange vs. løping

Et spørsmål som går igjen er forskjellen på rask gange og løping.

Hvis distansen er lik, så må man vel forbrenne like mye? Det er dessverre ikke så enkelt.

En undersøkelse fra 2010 peker på at du vil forbrenne ca 30 % mer ved å jogge til tross for at distansen er lik (kroppen flytter seg den samme distansen). Forklaringen kan skyldes at vi må bruke mer energi på å stabilisere kroppen og bruke mer av muskelmassen når vi løper sammenlignet med når vi går.

Oversikten ovenfor må forstås som et estimat, men kan gi en pekepinn på forskjellen mellom ulike aktiviteter.

Kilder

  1. Harvard Health Publishing. Calories burned in 30 minutes for people at three different weights. Upd. aug 2018
  2. Paul T Williams. Greater eight loss from running than walking during a 6.2-yr prospective follow-up. Med Sci Sports Exerc 2013
  3. Linda D Wilkin. Energy Expenditure comparison between walking and running in average fitness individuals. J Strength Cond Res 2012