Er det mulig å måle fettprosenten sin på en nøyaktig måte, og i så fall hvordan?

Det finnes mange metoder. Noen er kommersielt tilgjengelig for folk flest, mens andre innebærer at du må ha tilgang til svært dyrt utstyr som ofte bare finnes på private sykehus og som brukes i forskning.

Feilmargin?

Felles for alle målinger foruten obduksjon, er at feilmarginen er relativt stor

De er minst på gruppenivå. På gruppenivå ser man på et snitt. Så hvis 5 personer får 3 % høyere fettprosent enn de skal ha og 5 personer får 3 % under vil metoden være 100 % på gruppenivå. På individnivå er de større.

I en studie hvor man målte de samme personene 18 ganger over 24 timer fant man en feilmargin på cirka 10 % med samme teknologi som brukes i mange baderomsvekter og en del av InBody-apparatene som finnes på forskjellige treningsstudioer.

Det at fettprosenten kan svinge såpass mye opp og ned, gjør at instrumentene heller ikke kan brukes for å måle en trend over tid.

I en undersøkelse fra 2004 ser man at feilmarginene kan være veldig store.

De vanligste metodene

Obduksjon ± 1 %

En obduksjon vil kun være aktuelt på døde mennesker.

Undervannsveiing ± 1-2 %

Her senkes du ned i en tank med vann helt opp til hode. Du vil deretter hurtig senkes enda lengre ned gjentatte ganger, hvor forskerne kan hente ut ulike tall, legge inn i en formel og estimere fettprosenten din. Merk at 1-2 % feil kan høres lite ut, men på individnivå kan den være 5-6 %

DEXA ± 2-3%

Ofte omtalt som gullstandarden, både fordi den er relativt presis, er enkel og er raskere å gjennomføre. Sånn sett er den populær i forskning. Feilmarginen til DEXA ser ut til å øke med lavere fettprosent.

Impedansmåling minst ± 3-5 %

Dette er målemetoden som finnes i baderomsvekter og en del av apparatene som finnes på treningsstudioene. En av antagelsene med denne teknologien er at du har stabil væskebalanse. Forskning viser derimot at den kan variere med opptil 5 % pr dag. Med andre ord har vi allerede her å gjøre med et instrument med potensielt stor feilmargin.

Fettklype ± 3-5 %, ofte høyere

Sannsynligvis den mest kjente metoden. Den er billig og rask å ta. Det kan være utfordrende å bruke klypen fordi du skal klype tak i huden og deretter sette klypen inn.

Så, hvilken metode bør brukes?

Jeg synes personlig at fettklypa er god nok hvis jeg måler jevnlig og ser på resultatet over tid.

Feilmarginen er riktignok så stor at du bør alltid vurdere flere ting når du skal se på om du har fremgang eller ikke.

Vurder summen av:

 • Fettprosentmåling med klype
 • Centimetermål rundt midje, mage, arm og lår
 • Vekt
 • Styrkeøkninger på trening
 • Bilder

Da har du et relativt godt bilde av om du går opp eller ned i fettprosent. Den nøyaktige mengden muskler og fett som forsvinner er det derimot ikke mulig å måle på en god nok måte med noen av de ovennevnte metodene i dag.

Så å bruke 500-1000kr++ på en dyr baderomsvekt er ikke bare bortkastede penger, men det er faktisk svindel av produsentene og forhandlerne å selge dem.

Kilder:

 • Grant et al. Percent body fat via DEXA: comparison with a four-compartment model, Journal of Applied Physiology Published 1 February 2003
 • Van der Ploeg et al. Body composition changes in female bodybuilders during preparation for competition. Eur J Clin Nutr 2001
 • Kohrt W. et al. Body composition by DEXA: tried and true? Med. Sci. Sports Exerc 1995
 • Lichtenbelt et al. Body composition changes in bodybuilders: a method comparison. . Med Sci Sports Exerc. 2004
 • Ritz P, Sallé et al. Comparison of different methods to assess body composition of weight loss in obese and diabetic patients.Diabetes Res Clin Pract. 2007
 • Fogelholm M, van Marken Lichtenbelt W. Comparison of body composition methods: a literature analysis. Eur J Clin Nutr. 1997